Stolice i Daty

Kilka dat z historii stolic państw Unii Europejskiej

Krótka historia Europy w datach związanych ze stolicami

753 r. p.n.e. - założenie Rzymu

500 r. p.n.e. (około) - Nad Wełtawą, w okolicach dzisiejszej Pragi osiedlają się pierwsze plemiona celtyckie

447 - 438 p.n.e. - budowa Partenonu i Propylei w Atenach. Złoty wiek miasta za rządów Peryklesa

III w. p.n.e - Celtyckie plemię Paryzjów zasiedliło tereny dzisiejszego Paryża - prawdopodobnie wyspę Île de la Cité na Sekwanie - tam gdzie dziś stoi katedra Notre-Dame

86 roku p.n.e. - na Ateny najechał rzymski wódz Sulla i miasto zostało doszczętnie zniszczone

ok. 50 roku p.n.e. - mieszkańcy osady nad Tagiem otrzymali obywatelstwo rzymskie, a osada zmieniła nazwę na Felicitas Julia (tereny dzisiejszej Lizbony)

43 r. - Rzymianie budują drewnianą osadę zwaną Londinium (tereny dzisiejszego Londynu)

212 r. -  miasto nad Dunajem uzyskało rzymskie prawa miejskie (tereny dzisiejszego Wiednia)

330 r. - Konstantyn przenosi stolicę Cesarstwa Rzymskiego do Konstantynopola

455 r. - Wieczne Miasto - Rzym - złupili Wandalowie

506 r. - król Chlodwig w Paryżu lokuje stolicę swego państwa

800 r. - Rzym. Papież Leon III koronował króla Franków Karola Wielkiego na cesarza

963 r. - Zygfryd I hrabia Ardenów zakupił stary zamek nad rzeką Alzette, a wokół zamku zaczęła rozwijać się osada, która z czasem zamieniła się w Luksemburg

966 r. - Pierwsze wzmianki na piśmie o osadzie nad rzeką Senne - dzisiejsza Bruksela

973 r. -  Praga stała się siedzibą pierwszego biskupstwa w tym regionie

1050 r. -  wybudowano pierwszą twierdzę, na której terenie z czasem rozwinął się Tallinn

1083 r.  - Alfons VI - król kastylijski pokonał Maurów i zdobył panowanie nad częscią obszaru płw. Pirenejskiego - w tym i ziemią, na której leży dzisiejszy Madryt

1147 r. - Udające się na drugą krucjatę rycerstwo pod wodzą Afonso I Henriquesa odbiło z rąk Maurów Lizbonę

1160 r. - z inicjatywy biskupa Absalona powstała pierwsza twierdza, której zadaniem było chronić rozwijającą się osadę nad cieśniną Sund. Z czasem na tym terenie powstała Kopenhaga

1163 r. - rozpoczyna się budowa katedry Notre-Dame, powstaje Uniwersytet Paryski

1171 r.  - zakończenie rządów Wikingów na terenie dzisiejszego Dublina. Miasto zostało zdobyte przez króla Dermot MacMurrough z Leinster.

1201 r. - założenie późniejszej Rygi przez Biskupa Alberta

1220 r. - Nadanie Praw Miejskich Lubljanie

1221 r. - Rudolf IV zainicjował budowę Katedry św. Szczepana i Uniwersytetu Wiedeńskiego

1241 r. - Mongołowie kompletnie zniszczyli Budę i Peszt dwa miasta położone nad Dunajem

1254 r. -  Biskup Jakub Erlandsen nadał prawa miejskie Kopenhadze

1255 r. - Król Afonso III ustanowił Lizbonę stolicą Portugalii

1285 r. -  Tallinn stał się członkiem Hanzy zawierając sojusz handlowy i wojskowy z miastami portowymi w Europie Północnej

1291 r.  - Bratysława uzyskała Prawa Miejskie

1307 r.  - Dwie osady nad rzeką Szprewą połączyły się w jeden organizm miejski za sprawą budowy wspólnego dla oby dwóch miast ratusza. Na tych terenach rozwinie się Berlin

1323 r. - Pierwsze źródła pisane wspominają o Wilnie jako o stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego

1342 r. - Za sprawą „Wielkiego Przywileju” nadanego przez hrabię Wilhelma IV pozycja osady, z której powstał dzisiejszy Amsterdam umocniła się. Ilość mieszkańców powoli, ale systematycznie zaczęła rosnąć

1346 r. -  Duńczycy sprzedali Tallinn wraz z innymi gruntami w północnej Estonii Krzyżakom

1348 r. - Ufundowanie Uniwersytetu Praskiego

1387 r. - Po chrystianizacji Litwy Wilno otrzymało prawa miejskie z nadania Władysława Jagiełły

1413 r. - Warszawa zostaje stolicą Mazowsza

1436 r. - Sztokholm stał się stolicą Szwecji

1419 r. - W Pradze doszło do wyrzucenia przez okno 7 katolickich rajców (defenstracja)

1443 r. - Kopenhaga zastępując Roskilde stała się stolicą Danii

1456 r. -  Turcja pod wodzą Mahometa II zajęły część Grecji, w tym i Ateny

1497 r. - Z portu w Santa Maria de Belém w Lizbonie wypłynęła wyprawa Vasco da Gamy

1511 r. - Trzęsienie ziemi w Ljubljanie po, którym nowo odbudowane miasto nabrało charakteru renesansowo-barokowego

1527 r. - Rzym został kompletnie splądrowany przez wojska niemieckie i hiszpańskie pod wodzą cesarza Karola V

1541 r. - Bratysława - zwana wówczas Preszburgiem zostaje stolicą Węgier

1544 r. - Zygmunt August, Wielki Książę Litewski i Król Polski przenosi swój dwór do Wilna

1550 r. - O powstaniu miasta - późniejszych Helsinek - zadecydował król szwedzki Gustaw Waza

1561 r. - Król Filip II ustanowił Madryt stolicą Hiszpanii

1561 r. -  Inflanty wraz z Rygą oddały się pod opiekę króla Zygmunta Augusta

1566 r. - Valletta - stolica Malty została od podstaw zbudowana przez zakon Joannitów na polecenie wielkiego mistrza Jana de La Vallette

1569 r. - Po Unii Lubelskiej w Wilno rozkwitało dzięki utworzeniu przez Stefana Batorego Uniwersytetu Wileńskiego

1596 r. - Zygmunt III Waza przenosi rezydencję królewską do Warszawy

1621 r.  - Szwedzi na mocy podpisanych traktatów pokojowych przejmują pod panowanie Rygę

W 1695 r. - Bruksela znacznie ucierpiała w skutek najazdu króla Francji - Ludwika XIV

1665 r. - Epidemia dżumy zabiera blisko 100 tys. mieszkańców Londynu, a rok później olbrzymi pożar pożera olbrzymią część miasta

1683 r. -  Król Jan III Sobieski staje na czele połączonych wojsk polsko-austriacko-niemieckich i skutecznie broni Wiednia przed armią Kara Mustafy

1701 r. - Fryderyk I Hohenzollern koronował się na króla Prus i ustanowił Berlin stolicą swego królestwa

1748 r. -  Szwedzi wybudowali w Helsinkach twierdzę Suomenlinna - jedną z największych w Europie

1755 r. - W dzień wszystkich świętych olbrzymie trzęsienie ziemi nawiedziło Lizbonę

1757 r. - W Kopenhadze powstał pierwszy szpital miejski

1759 r. - Powstał browar Guinnessa w Dublinie

1782 r. - W Rydze powstał pierwszy teatr publiczny

1784 r. - Połączono w jedną całość Stare i Nowe Miasto, Małą Stranę, Hradczany oraz Josefov. To dało podwaliny pod współczesną Pragę

1800 r. -  Malta i jej stolica Valletta została włączone do Korony Brytyjskiej

1804 r. -  W katedrze Notre-Dame Napoleon został koronowany na cesarza

1806 r. - oswobodzona przez wojska Napoleona Warszawa, stała się siedzibą Księstwa Warszawskiego

1830 r. - W Warszawie wybucha powstanie listopadowe

1830 r. - Belgia pokonuje dominację Holendrów i staje się niezależnym państwem, a Bruksela zostaje jej stolicą

1834 r. - Ateny zostały ponownie stolicą Grecji

1847 r. - W Kopenhadze został założony przez J. C. Jacobsena browar Carlsberg

1863 r. - W Londynie powstał pierwszy odcinek metra. Londyńskie metro jest najstarszym na świecie

1867 r. - Uznanie niepodległości Luksemburga

1867 r.  - Franciszek Józef doprowadził do utworzenia monarchii austro-węgierskiej, która obejmowała tereny znacznie szersze niż tylko dzisiejszej Austrii czy dzisiejszych Węgier

1870 r. - Wojska jednoczących się Włoch zdobyły Rzym i z czasem przeniesiono tu stolicę Zjednoczonego Królestwa

1873 r. - Połączono w w jeden organizm trzy miasta - Peszt, Buda i Óbuda tworzą Budapeszt

1889 r. - Paryż gości Wystawę Światową. Na czas jej organizacji powstaje Wieża Eiffla

1895 r. - Trzęsienie ziemi zniszczyło prawie półtora tysiąca budynków mieszkalnych w Lublanie. W kolejnej odbudowie pojawiły się budynki w stylu Art Nouveau (secesji)

1902 r. -  Ruszają kolejki na pierwszej linii metra w Berlinie

1910 r. - Czas wielkiej powodzi w Paryżu. Zniszczeniu uległo wówczas wiele tysięcy domów, a woda z Sekwany zalała piwnice Luwru

1910 r. - powstały pierwsze ścieżki rowerowe w Kopenhadze

1917 r. - rozpoczęto budowę lotniska w Amsterdamie

1918 r. -  Powstaje Republika Czechosłowacka, której Praga staje się stolicą

1918 r. - Ryga zostaje stolicą Republiki Łotewskiej

1938 r. - Wiedeń wraz z Austrią zostaje przyłączony do Niemieckiej Rzeszy

1952 r.  - W Sztokholmie budowane są pierwsze linie metra

1958 r. - Bruksela zostaje wybrana na siedzibę EWG, późniejszej Wspólnoty Europejskiej. W Brukseli odbywa się Światowa wystawa EXPO '58

1959 r. - powstaje pierwsza nitka metra w Lizbonie

1979 r. -  Maltę i Vallettę opuścili ostatni żołnierze brytyjscy

1991 r. - Łotwa ogłasza swą niepodległość, a Ryga na powrót staje się jej stolicą

1991 r. - Tallinn stał się po raz kolejny stolicą niezależnego kraju - Estonii

1991 r. - Wilno stało się stolicą niepodległej Litwy

1993 r. - Bratysława stała się stolicą autonomicznego państwa - Słowacji

1994 r. - Lizbona Kulturalną Stolicą Europy

1995 r. - Uroczyste oddanie pierwszej linii metra w Warszawie

1998 r. - Lizbona gościła Wystawę EXPO '98