comprar viagra contrareembolso LUKSEMBURG. Zdjęcia stolicy Wielkiego Księstwa - Luksemburg Templatka


LUKSEMBURGLuksemburg - stolica Wielkiego Księstwa Luksemburga. Historia i zdjęcia

Flaga i kontur Luksemburga
Luksemburg - stolica Księstwa Luksemburg

Ilość mieszkańców - ok. 100 tys.
Rzeka: połączenie rzek Alzette i Pétrusse
Metro: brak

- Flaga i kontur Luksemburga

Język urzędowy: luksemburski, francuski, niemiecki

Tereny dzisiejszego Luksemburga zostały zajęte przez Rzymian w połowie I w. p.n.e. W okresie osłabienia Cesarstwa ziemie przeszły w ręce plemion germańskich, następnie władze sprawowali tu Frankowie.

W 963 roku Zygfryd I hrabia Ardenów zakupił stary zamek nad rzeką Alzette i w jego miejsce rozpoczął budowę nowego zamku Lucilinburg. Wokół zamku zaczęła rozwijać się osada. W 1214 roku tron przejęła Ermezynda. Za jej czasów Luksemburg osiągnął sporo niezależność i rozkwitł gospodarczo, a dynastię Ermezyndy zaczęto nazywać Luksemburską. W XIV wieku książę Luksemburga – Henryk IV został obwołany cesarzem, a jego następca - Karol IV – tak zasłużony dla Pragi uczynił Luksemburg niezależnym księstwem.

W miarę wzrostu znaczenia rodu cesarskiego spadało znaczenie księstwa. Kolejni władcy bardziej skupili się na ziemiach czeskich czy węgierskich, którymi władali. W kolejnych wiekach znaczenie księstwa spadło do tego stopnia, że było ono traktowane jako zastaw i przechodził z rąk do rąk.

W połowie XV wieku na księstwo najeżdża książę Burgundzki Filip Dobry i za czasów panowania na tym terenie Burgundii następuje osłabienie wpływów niemieckich. Pod koniec wieku XV rozpoczyna się okres panowania dynastii Habsburgów – władających w tym czasie znaczną częścią Europy.

Okres wojny trzydziestoletniej był jednym z najtragiczniejszych w historii Luksemburga. Z jednej strony był niszczony przez walczące z sobą strony konfliktu, z drugiej zaś strony szerzyły się głód i anarchia. Gdy do tego doszła epidemia dżumy księstwo stanęło u progu ruiny.

Pod koniec XVII wieku tereny te najechała Francja. Pod rządami Napoleona sytuacja w księstwie ustabilizowała się i ustały trwające długi czas spory i prześladowania religijne. Jednak po klęsce Napoleona przyszły dla Luksemburga ponownie złe czasy.

Po rewolucji belgijskiej z 1830 roku nastąpił podział księstwa - nad częścią sprawowała władzę Belgia, część pozostała w rękach Wilhelma I Orańskiego. Wskutek dalszych sporów co do władzy na tym terenie pomiędzy ościennymi państwami na konferencji londyńskiej w 1867 roku uznano niepodległość Luksemburga. Rok później uchwalono i przyjęto konstytucję.

Mimo ogłoszenia wieczystej neutralności tereny Luksemburga były opanowane przez Niemców zarówno w okresie I jak i II wojny światowej. Niemcy wcielali masowo do armii mężczyzn zamieszkujących w tym kraju.

Olbrzymie zniszczenia wojenne i pogwałcenie suwerenności spowodowały jednoznaczne opowiedzenie się nowych władz po stronie aliantów. Z jednej stron Luksemburg rozliczył się z kolaborantami, którzy podjęli współpracę z Niemcami, z drugiej strony zniesiono deklarację neutralności i w 1949 roku Luksemburg przystąpił do tworzącego się Paktu Północno-Atlantyckiego - NATO.

Podpisując Traktat z Maastricht w 1992 Luksemburg współtworzył Unię Europejską, a stolica księstwa stała się jedną z ważniejszych siedzib instytucji europejskich.

Luksemburg jest nadal monarchią konstytucyjną. Głową państwa jest Wielki Książę, który powołuje rząd z premierem na czele.
.........................................................................................................................................................................................................

Copyright: Prezentowane zdjęcia Luksemburga nie są mojego autorstwa. Publikowane są jednak z pełnią praw autorskich, które zostały wykupione na potrzeby użycia na stronie. Wszelkie rozpowszechnianie ich czy zamieszczanie na innych stronach jest nielegalne.

 
Powered by Phoca Gallery