comprar viagra contrareembolso Zabytki Aten - zdjęcia i opisy stolicy Grecji Templatka


Zabytki Aten

Αθήνα - Ateny: stolica Grecji - zabytki Aten
Akropol

Akropol i Partnon

Wzgórze w stolicy Grecji o wysokości względnej 90 m, na którym od najdawniejszych czasów pojawiały się budowle o charakterze militarnym oraz kultowym. W czasach Peryklesa i z jego inicjatywy na Akropolu powstał kompleks świątynny na czele z Partenonem. Budynek Partenonu został ukończony w 432 roku p.n.e. i został zbudowany w stylu doryckim, ale można też wyróżnić fragmenty stylu jońskiego ze sztuce dawnej Grecji - jak chociażby wspaniały fryz zwany Panatejskim.

Centralnym elementem wnętrza był olbrzymi posag Ateny Partenos dłuta Fidiasza - jednego z czołowych twórców epoki klasycznej Grecji. Posąg został wykonany w technice chryzoelefantyny - tzn. techniki łączącej złoto z elementami wykonanymi w kości słoniowej i wraz z posągiem Zeusa z świątyni w Olimpii należał do najznakomitszych i najbardziej kosztownych prac rzeźbiarza.

Erechtejon

Erechtejon i kolumny zwane Kariatydami


Świątynia na Akropolu wzniesiona na cześć Erechteusza - mitologicznego króla Aten. Pierwsza z budowli została zniszczona w okresie wojen perskich, a jej odbudowa zainicjowana została już w porządku jońskim. Jednym z najciekawszych rozwiązań jest oparcie zadaszenia portyku na 6 kolumnach wykonanych w kształcie postaci kobiecych. Tak rozwiązanie kolumn nazywamy kariatydą. To co dziś możemy oglądać jest kopią starożytnych rozwiązań  - jednak oryginalne kolumny zachowano w Muzeum Archeologicznym na Akropolu.

Teatr Dionizosa

Teatr Dionizosa


Najbardziej znany teatr starożytnej Grecji położony u stóp wzgórza Akropol w Atenach. W wersji kamiennej powstał około 330 roku p.n.e. i stanowił wzór do naśladowania dla innych tego typu budowli. W V wieku p.n.e wystawiano tu dzieła najwybitniejszych greckich dramaturgów - m.in. Eurypidesa.

Wieża Wiatrów

Wieża Wiatrów


Jeden z najlepiej zachowanych zabytków starożytnego świata w Atenach pochodzi z czasów dominacji Rzymian. Każdej z ośmiu ścian budynku przypisano jednego z bogów odpowiedzialnych za wiatr. Na szczycie wieży znajdował się wskaźnik kierunku wiatru. Za projektanta uważa się  syryjskiego astronoma Andronikosa z Kyrros. Wewnątrz wieży umieszczony był zegar wodny.

W okresie wczesnego chrześcijaństwa wieża używana była jako dzwonnica, w okresie panowania tureckiego za Dom Modlitwy przez derwiszów.