Metro w Rzymie

Metro w Rzymie

Sieć komunikacyjna w Rzymie

Sieć komunikacyjną w Rzymie stanowią dwie linie metra, kilka linii kolejowych i tramwajowych oraz kilkadziesiąt linii autobusowych. Dzięki integracji systemu biletowego METREBUS na ten sam bilet można przemierzyć znaczne obszary Rzymu zmieniając środki transportu co jest wygodnym i ekonomicznym rozwiązaniem.

Sieć metra w Rzymie składa się z dwóch linii krzyżujących się w okolicach dworca Roma Termini

Pierwsza część linii oznaczonej dziś literą B (niebieska) została oddana do użytku w 1955 roku, w kolejnych latach przedłużana jest o kolejne odcinki i stacje. Linię oznaczoną dziś literą A (pomarańczowa) oddano w 1980 roku.

Jeśli planuje się więcej podróży najlepiej zakupić bilet dzienny, tygodniowy lub miesięczną kartę. Dla przejazdów jednorazowych istnieje jeden bilet ważny na metro, autobus i tramwaj jak również kolej podmiejską. Ważny jest on 75 minut od daty pierwszego skasowania.

Godziny kursowania metra: od 5:30 do 23:30, a w piątek i sobotę do 1:30
W godzinach szczytu metro kursuje co 3–4 minuty, poza szczytem co 8–10 minut

Plan metra w Rzymie

Plan metra w Rzymie

Stacje metra A (pomarańczowa linia) w Rzymie:

Battistini - Cornelia - Baldo degli Ubaldi - Valle Aurelia - Cipro (Musei Vaticani) - Ottaviano (San Pietro) - Lepanto - Flaminio (Piazza del Popolo) - Spagna (Piazza di Spagna) - Barberini (Fontana di Trevi) - Repubblica (Teatro dell'Opera) - Stazione FS Termini - Vittorio Emanuele - Manzoni  - San Giovanni - Re di Roma - Ponte Lungo - Furio Camillo - Colli Albani - Arco di Travertino - Porta furba (quadraro) - Numidio Quadrato - Lucio Sestio - Giulio Agricola - Subaugusta - Cinecittà - Anagnina.

Stacje metra B (niebieska linia) w Rzymie:

Rebibbia - Ponte Mammolo - Santa Maria del Soccorso - Pietralata - Monti Tiburtini - Quintiliani - Stazione FS Tiburtina - Bologna - Policlinico - Castro Pretorio - Stazione FS Termini - Cavour - Colosseo - Circo Massimo - Piramide - Garbatella - Basilica di San Paolo - Marconi - EUR Magliana.

Rzymskie metro

Rzym - Wieczne Miasto

Caput Mundi. Tak swoje miasto postrzegali mieszkańcy w czasach starożytnych. 2700 lat historii - od mitycznego Romulusa i Remusa przez Piotra i Pawła, stolicę Państwa Kościelnego, stolicę Zjednoczonego Królestwa aż po stolicę Republiki . . .

Zobacz więcej...