Zabytki Rzymu

Łuk Konstantyna Wielkiego

Łuk Konstantyna Wielkiego


Łuk Konstantyna Wielkiego został zbudowany w latach 312 – 315  honorując dziesięciolecie sprawowania władzy przez cesarza i jego zwycięstwo nad Maksencjuszem. Budowla ustawiona w pobliżu Koloseum ma konstrukcję trójprzęsłową. Na całość składają się rzeźby z czasów Trajana, płaskorzeźby z czasów Marka Aureliusza oraz medaliony z okresu panowania cesarza Hadriana. Fryzy umieszczone pod medalionami przedstawiają historię wojny z Maksencjuszem i pochodzą z czasów fundatora łuku.

Koloseum

Koloseum w Rzymie


Koloseum - wielka arena, której nazwa pochodzi od włoskiego słowa Colosseo znaczącego tyle co ogromny posąg. Budowla wzniesiona została na planie elipsy o obwodzie 524 m. i mieściła około 50 tys. ludzi.  Na inaugurację cesarz Tytus kazał przygotować widowiska trwające 100 dni. Gdy nastała era chrześcijaństwa - okrucieństwo świata starożytnego odchodziło w zapomnienie wraz z upadkiem cesarstwa. Ostatnie pokazy odbyły się w 528 r. W XIII wieku starożytna budowla po dokonanych w niej zmianach budowlanych zaczęła pełnić funkcję zamku obronnego.

Forum Romanum

Forum Romanum


Forum Romanum - najbardziej reprezentacyjne miejsce antycznego Rzymu. Po najazdach barbarzyńców zniszczone i zapomniane nigdy nie odzyskało dawnej świetności. W trakcie wielkich prac nad przebudową Rzymu w czasach renesansowych wiele budowli zostało zniszczonych i dopiero wiek XIX przyniósł na tym terenie prace konserwatorskie i archeologiczne. Dziś możemy podziwiać zaledwie szczątki dawnej wspaniałości.

Palatyn

Palatyn


Jedno ze wzgórz - kolebka Rzymu - w czasach republiki dzielnica najbogatszych mieszkańców, a także cesarzy. Nazwa pallazzo oznaczająca pałac genealogicznie wywodzi się od nazwy Palatyn, a to ze względu na niesłychane bogactwo i przepych ówczesnych budowli.

Kapitol

Kapitol


Kapitol to wzgórze o dwu wierzchołkach sąsiadujące z Palatynem i Forum Romanum. W XVI w. projekt rozwiązań urbanistycznych został zlecony Michałowi Aniołowi w wyniku czego plac zyskał bardziej regularny kształt i ujednolicono elewacje budynków. W środku placu ustawiono na cokole zaprojektowanym również przez Michała Anioła, konny pomnik Marka Aureliusza. Całość prac została zakończono dopiero pod koniec XVII wieku wprowadzając nieco zmian do wcześniejszych, renesansowych koncepcji. Na szczycie schodów umieszczono rzeźby przedstawiające Kastora i Polluksa, u podnóża stoją wykonane z czarnego bazaltu dwie rzeźby lwów. W pomieszczeniach pałacu Konserwatorów i Nowym mieści się Muzeum Kapitolińskie.

Statua Coli di Rienzo

Statua trybuna ludowego Coli di Rienzo


W połowie podejścia na Kapitol ustawiono statuę Coli di Rienzo - przywódcy rewolucji ludowej w Rzymie, którego zamordowano w 1354 r. dokładnie w tym miejscu. W 1347 roku to on poprowadził rzymski lud przeciw dwóm, najbardziej wpływowym rodom w Rzymie - Orsinim i Collonom zmuszając ich do przysięgi republice.

Ołtarz Ojczyzny

Ołtarz Ojczyzny w Rzymie


Ołtarz Ojczyzny został zaprojektowany jako pomnik króla Wiktora Emanuela II, za którego  czasów doszło do zjednoczenia Włoch. W późniejszym okresie dodany został Grób Nieznanego Żołnierza przy którym płynie wieczny ogień. Ta dominująca nad Placem Weneckim budowla wykonana jest z białego marmuru, a w jego wnętrzu mieści się m.in. muzeum poświęcone walkom o zjednoczenie.

Kolumna Trajana

Kolumna Trajana w Rzymie


Kolumna Trajana upamiętnia kampanię wojsk rzymskich w Dacji, na terenach dzisiejszej Rumunii. Ta wspaniała kolumna wzdłuż całej wysokości rzeźbiony jest scenami walk i zwycięstw wojsk cesarza Trajana.  Przypatrując się jej baczniej możemy odkryć małe okienka oświetlające wnętrze bowiem wewnątrz znajduje się odpowiednia konstrukcja pozwalająca wspiąć się na sam szczyt.